Zmiana siedziby — od 4 grudnia — ul. Mariensztat 8.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że obecna siedziba Ośrodka Pomocy Psychologicznej „Bednarska” zostanie przeznaczona na hospicjum i szpital Caritas, nasąpi więc zmiana lokalizacji. Od 4 grudnia 2018 r. zapraszamy do nowej siedziby, która mieści się bardzo blisko, na ul. Mariensztat 8, pieszo 4 minuty, ul. Bednarską w dół i w lewo. W dniach 1 i 3 grudnia ośrodek będzie nieczynny. Funkcjonowanie naszego drugiego ośrodka (Wierzbno) pozostaje bez zmian.

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI – A.R.T.

Spotkania w środy od 5 grudnia >>>

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska” ▽ istnieje od 1997 roku. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, zrzeszające osoby wierzące, które pragną realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii z poszanowaniem przekonań religijnych osób szukających pomocy. Oferujemy tutaj terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Działają grupy terapeutyczne, przyjmują księża egzorcyści oraz lekarz psychiatra. Odbywają się superwizje, seminaria i warsztaty.

Od roku 2015 działa również filia „Wierzbno” ▽. Obecnie jest w niej prowadzona terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna. Przyjmuje lekarz psychiatra dla dorosłych i dla dzieci. Działa grupa 12 Kroków i grupa Żywa Nadzieja. Odbywają się spotkania grup Balinta, szkolenia ART (Trening Zastępowania Agresji) i warsztaty.

Psychoterapia chrześcijańska jest oparta na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz teologii życia duchowego. Zgodnie z nauką Ewangelii przyjmuje istnienie i działanie Boga oraz naturalne wymiary życia człowieka, to jest biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Szanując osiągnięcia różnych szkół psychologicznych, zakłada psychofizyczną i duchową jedność człowieka oraz jego osobiste powołanie przez Boga do pełni życia. Promuje połączenie rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego człowieka, a także jego osobistą relację z Bogiem. W poznaniu prawdy o człowieku i Bogu, psychoterapia chrześcijańska widzi drogę do wyzwolenia człowieka ku miłości. Podkreśla osobistą relację terapeuty z Bogiem i otwarcie na dary Ducha Świętego. Oprócz metod pracy opartych na naukach psychologicznych i społecznych jest gotowa do współpracy z łaską daną od Boga, dla którego każdy cierpiący psychicznie człowiek jest umiłowanym dzieckiem.

Psychologowie

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Aleksandra Dąbrowska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Grażyna Rychlik, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska, Barbara Subczyńska, Małgorzata Surma, Izabela Szwarocka, ks. Stanisław Tokarski MS, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


Psychoterapeuci certyfikowani

Zofia Adamowicz, Wisława Bieniak, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Jacek Helman, Anna Kołodziejczyk, Anna Ostaszewska, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Barbara Subczyńska, Izabela Szwarocka, ks. Stanisław Tokarski MS, Lena Wojdan, Ewa Zimna-Rycerz


Psychoterapeuci w trakcie certyfikacji

Grażyna Borys, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Dąbrowska, Dorota Kaniewska, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Alicja Siwiec, Agata Skiendzielewska, Małgorzata Surma, Paweł Surma,

Psychiatrzy

Barbara Marciniak, Ewa Piesiewicz (psychiatra dziecięcy)


Księża

ks. Jacek Fijałkowski, ks. Andrzej Grefkowicz, ks. Jacek Gutowski, ks. Piotr Pietrzak, ks. Stanisław Tokarski MS


Mediatorzy

Andrzej Mielecki, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Małgorzata Surma, Emilian Walendzik


Superwizorzy

Zofia Adamowicz (superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), Anna Kołodziejczyk, Anna Ostaszewska, ks. Stanisław Tokarski MS


Liderzy grup Balinta

Anna Kołodziejczyk, Andrzej Mielecki, Anna Rudecka, Bożena Seretny

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska”
00-321 Warszawa, ul. Bednarska 28/30

☏ 22 828 54 83 ☏

Zobacz jak dojść


Zapisy osobiście lub telefonicznie:
poniedziałek – piątek: 8-20, sobota 8-14

Filia „Wierzbno”
02-679 Warszawa, ul. Jacka Kaczmarskiego 98A

☏ 505 334 217 ☏

Zobacz jak dojść


Zapisy osobiście lub telefonicznie:
poniedziałek – czwartek: 16.30-19.30,
albo poprzez ośrodek „Bednarska”

Uprzejmie prosimy o powiadomienie o odwołaniu wizyty, najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem.
Jeżeli ośrodek nie zostanie o tym poinformowany, wówczas będą Państwo zobowiązani do opłacenia wizyty.


OCHRONA OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska”
znajduje się w gmachu Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Wejście prowadzi przez bramę od ul. Bednarskiej,
a potem na wprost przez obszerny dziedziniec (wejście nr 5).

Filia „Wierzbno”
znajduje się w klasztorze Ojców Franciszkanów
przy parafii Matki Bożej Anielskiej.
Wejście od ulicy równoległej do ul. Jacka Kaczmarskiego.

Zobacz tło strony

fot. druga poł. XIX w.

Nieco historii


Historia tego miejsca wiąże się z dawnym pałacem Lubomirskich, którego część (w roku 1663) otrzymały karmelitanki z przeznaczeniem na klasztor. Pod koniec XVII wieku dobudowano tu kościół. W 1819 roku, dekretem kasacyjnym Stanisława Kostki Potockiego, karmelitanki zmuszone zostały do opuszczenia klasztoru. Cały pałac został przekazany Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Opiekę nad ubogimi przejęły Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, zwane szarytkami. Wówczas zamieszczono na frontonie budynku napis: „Res Sacra Miser”, co można tłumaczyć: „Ubogi jest świętością”.

fot. Leonard Sempoliński, 1945

Podczas Powstania Warszawskiego zabudowania zostały częściowo zniszczone. Wkrótce po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy. Najpierw, w roku 1949, do użytku wiernych został oddany kościół. Rok później w dawnym klasztorze zorganizowano zakład opieki dla starców. Wtedy też całość zabudowań (poza świątynią) przejęły władze komunistyczne. Co więcej, w roku 1955 wydano nakaz rozbiórki kościoła. Wobec licznych protestów mieszkańców decyzja ta została cofnięta. Od roku 1979 pracował tu ks. Jerzy Popiełuszko jako duszpasterz pielęgniarek. W 1998 r. szarytki opuściły „Res Sacra Miser”. Śladem ich obecności jest figura św. Wincentego, która wita wchodzących na piętro.
Obecnie obiekt należy do Caritas Archidiecezji Warszawskiej. △

Źródła: Archidiecezja Warszawska, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Portal miłośników przedwojennej Warszawy, Warszawa której już nie ma..., PWN.